dr Dejan Momčilović

Lični podaci
Fakultet
Rudarsko-Metalurški fakultet
Naučno zvanje
Naučni saradnik
Oblast istraživanja
Mašinski materijali i zavarivanje
Područje aktivnosti
Zamor materijala, krti lom
Članstvo u međunar. i nacion.str.organizacijama
ESIS, DIVK; DUZS


Galerija

Pratite nas

Pišite nam

Ime

E-mail

Tema poruke