Danica Boljević

Lični podaci
Fakultet
Elektrotehnički fakultet
Naučno zvanje
Viši stručni saradnik
Oblast istraživanja
Građevinski materijali, elementi i konstrukcije, životna i radna sredina, merna oprema za akustička ispitivanja
Područje aktivnosti
Akustička ispitivanja, buka, etaloniranje
Članstvo u međunar. i nacion.str.organizacijama
/


Galerija

Pratite nas

Pišite nam

Ime

E-mail

Komentar