dr Dragan Bojović

Lični podaci
Fakultet
Građevinski fakultet
Naučno zvanje
Naučni saradnik
Oblast istraživanja
Građevinski materijali, tehnike mekog programiranja
Područje aktivnosti
/
Članstvo u međunar. i nacion.str.organizacijama
Inženjerska komora Srbije
Društvo za materijale i konstrukcije
Komisija za donošenje standarda u oblasti beton i betonski proizvodi, betonske konstrukcije


Galerija

Pratite nas

Pišite nam

Ime

E-mail

Tema poruke