dr Biljana Ilić

Lični podaci
Fakultet
Hemijski fakultet
Naučno zvanje
Viši naučni saradnik
Oblast istraživanja
Građevinski materijali-hemija i tehnologija vezivnih materijala
Područje aktivnosti
/
Članstvo u međunar. i nacion.str.organizacijama
/


Galerija

Pratite nas

Pišite nam

Ime

E-mail

Tema poruke