Bojan Aranđelović

Lični podaci
Fakultet
Građevinski fakultet
Naučno zvanje
Stručni saradnik
Oblast istraživanja
Tehnologija prednaprezanja
Područje aktivnosti
/
Članstvo u međunar. i nacion.str.organizacijama
Inženjerska komora Srbije


Galerija

Pratite nas

Pišite nam

Ime

E-mail

Tema poruke