dr Anja Terzić

Lični podaci
Fakultet
Građevinski fakultet
Naučno zvanje
Naučni savetnik
Oblast istraživanja
Građevinski materijali
Područje aktivnosti
Vatrostalni materijali, veziva, građevinski materijali na bazi sekundarnih sirovina
Članstvo u međunar. i nacion.str.organizacijama
Srpsko keramičko društvo


Galerija

Pratite nas

Pišite nam

Ime

E-mail

Tema poruke