dr Aleksandra Mitrović

Lični podaci
Fakultet
Tehnološko-Metalurški fakultet
Naučno zvanje
Naučni savetnik
Oblast istraživanja
Građevinski materijali
Područje aktivnosti
Termička i mehanohemijska aktivacija kaolinskih glina
Hemija i tehnologija gradjevinskih materijala (cement i beton)
Razvoj i osobine kompozitnih cemenata
Eksploatacija kaolinskih glina Srbije za dobijanje metakaolina i amorfnog kaolina
Članstvo u međunar. i nacion.str.organizacijama
/


Galerija

Pratite nas

Pišite nam

Ime

E-mail

Tema poruke