Aleksandar Kijanović

Lični podaci
Fakultet
Mašinski fakultet
Naučno zvanje
Stručni savetnik
Oblast istraživanja
Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara
Područje aktivnosti
/
Članstvo u međunar. i nacion.str.organizacijama
/


Galerija

Pratite nas

Pišite nam

Ime

E-mail

Tema poruke