Laboratorije - Kontakt

Centralna laboratorija za ispitivanje materijala

Rukovodilac laboratorije


Laboratorija za kamen i agregat

Rukovodilac u laboratoriji


Laboratorija za građevinsku keramiku

Rukovodilac u laboratoriji


Laboratorija za beton

Rukovodilac u laboratoriji


Laboratorija za veziva, hemiju i maltere

Rukovodilac u laboratoriji


Laboratorija za toplotnu tehniku i zaštitu od požara

Rukovodilac u laboratoriji


Laboratorija za drvo i sintetičke materijale

Rukovodilac u laboratoriji


Laboratorija za hidroizloaciju i AKZ

Rukovodilac u laboratoriji


Laboratorija za akustiku i vibracije

Rukovodilac u laboratoriji


Laboratorija za ispitivanje metala

Rukovodilac laboratorije


Metrološka laboratorija za etaloniranje mehaničkih veličina

Rukovodilac laboratorije


Laboratorija za puteve i geotehniku

Rukovodilac laboratorije


Laboratorija za ispitivanje konstrukcija

Rukovodilac laboratorije


Galerija

Pratite nas

Pišite nam

Ime

E-mail

Tema poruke