Laboratorije - Delatnost

Akreditacija
Institut IMS, odnosno njegove organizacione jedinice, su akreditovane kod Akreditacionog tela Srbije - ATS i to:
  • Prema SRPS ISO IEC 17025:2006 , Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje
Akreditovane laboratorije


Galerija

Pratite nas

Pišite nam

Ime

E-mail

Tema poruke