Laboratorija za građevinsku keramiku - Delatnost

Delatnost Laboratorije za građevinsku kermaiku podrazumeva stručni i naučno-istraživački rad, ispitivanje i kontrolu kvaliteta materijala i proizvoda.


Institut IMS a .d. je imenovan za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi keramičkih pločica u skladu sa zahtevima Pravilnika o tehnničkim zahtevima za keramičke pločice (“Službeni glasnik RS”, broj 90/19).
Odgovorno stručno lice je Dr. Zagorka Radojević, rukovodilac Laboratorije za građevinsku keramiku.
Imenovani smo od strane Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (Br: 351-01-02303/2020-07, datum: 23.07.2020.).

Institut IMS a .d. je imenovan za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi crepova i fazonskih komada od gline i crepova i fazonskih komada od betona za pokrivanje krovova i oblaganje zidova u skladu sa zahtevima Pravilnika o tehnničkim zahtevima za crepove i fazonske komade od gline i crepove i fazonske komade od betona za pokrivanje krovova i oblaganje zidova (“Službeni glasnik RS”, broj 90/19).
Odgovorno stručno lice je Dr. Zagorka Radojević, rukovodilac Laboratorije za građevinsku keramiku.
Imenovani smo od strane Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastructure (Br: 351-01-02257/2020-07, datum: 23.07.2020.).Laboratorija za građevinsku keramiku - Galerija


Priprema uzoraka Ispitivanje Rampa za klizavost
Temperaturni šokovi
keramičkih pločica
Gruba keramika 1 Gruba keramika 2
Aparatura 1 Aparatura 2 Aparatura 3

Galerija

Pratite nas

Pišite nam

Ime

E-mail

Tema poruke