Galerija

Istražni radovi TENT 1 Ispitivanje mosta Gazela
-pristupne rampe-
Toplotna fizika-ispitivanja Aktivno klizište
Ispitivanje drveta Sanacija puta Vrat turbine Ispitivanje konstrukcija
Ispitni uzorci cigle i opeke Nosač diska aksijalnog ležaja Pregled mosta preko HE Đerdap I Kamen-merenja
Vrat turbine Protivpožarna ispitivanja Ispitivanje mostova Mašinska hala
-montaža agregata-
Ispitivanje mosta Gazela
-pristupne rampe-
Disk aksijalnog ležaja Monitoring kranske staze
pri montaži turbine HE Đerdap I
Sanirano klizište

Galerija

Ostalo

Pratite nas

Pišite nam

Ime

E-mail

Tema poruke