Centar za puteve i geotehniku - Reference

Nadzor

 • Nadzor na deonici LOT B3 izgradnja mosta br.8 preko reke Save kod Ostružnice, Obilaznica oko Beograda (Investitor: JP Putevi Srbije)
 • Geodetski nadzor tokom građevinskih radova na izgradnji deonice koridora XI, Surčin-Obrenovac (Investitor:Falcon Survey doo)

Dinamičko ispitivanje šipova - DLT metoda (Dynamic load test):

 • Izveštaj o ispitivanju šipova sa čeličnom kolonom metodom DLT za objekat – Obaloutvrde, kaskadne terase,
  lokacija Beograd na vodi, Beograd (Investitor: Millenium Team doo,Beograd)
 • Izveštaj ispitivanje šipova P15 i P3 sa čeličnom kolonom metodom DLT za objekat – Obaloutvrda na desnoj obali reke Save od km 1+000 do km 3+000 (Brezov mol), lokacija Beograd na vodi, Beograd (Investitor: Millenium Team doo,Beograd)
 • Izveštaj o ispitivanju nosivosti šipova dinamičkim probnim opterećenjem (DLT) na trgu Slavija, u Beogradu
  (Investitor: Geosonda Fundiranje ad,Beograd,)
 • Izveštaji I i II o ispitivanju nosivosti šipova dinamičkim probnim opterećenjem (DLT) za temelje vetroturbine na lokaciji Vetroparka Malibunar VG 24 i VG 25 (Investitor: Geosonda Fundiranje ad,Beograd,)
 • Izveštaji I i II o ispitivanju nosivosti šipova dinamičkim probnim opterećenjem (DLT) za fabriku Mitas, u Rumi
  (Investitor: Geosonda Fundiranje ad,Beograd)
 • Izveštaj o ispitivanju nosivosti šipa dinamičkim probnim opterećenjem (DLT) za fabriku Patent Co, u Mišićevu
  (Investitor: Geosonda Fundiranje ad,Beograd)
 • Izveštaj o ispitivanju nosivosti šipa dinamičkim probnim opterećenjem (DLT) za: maloprodajni objekat Lidl, f0123 Ada – Beograd (Investitor: ENERGOGROUP DOO,Beograd)

Ispitivanje integriteta šipova - SIT metoda:

 • Izveštaj o ispitivanju integriteta šipova metodom Sonic Integrity Testing SIT (u svemu prema: ASTM D5882) za objekat Plot 18, Beograd na vodi (Investitor: STRABAG DOO)
 • Izveštaj o rezultatima ispitivanja integriteta šipova metodom SONIC INTEGRITY TESTING (SIT) za Potporni zid S3 – šipovi 53-64 i 114-116 i Potporni zid S2 – šipovi 166-170,na Koridoru H, LOT 5: Putevi i mostovi na poddeonici Caričina dolina – Tunel Manajle (Investitor: Ogranak Prijedor putevi)
 • Izveštaji I i II o ispitivanju integriteta šipova metodom SONIC INTEGRITY TESTING SIT (u svemu prema: ASTM D5882) za objekat: most 17 Jabuka i Most 14 Uvač, Autoput Bar – Boljare,Deonica Smokovac – Mateševo (Investitor: ABG TEST d.o.o, Podgorica, Crna Gora)
 • Izveštaj o ispitivanju integriteta šipova metodom Sonic Integrity Testing SIT (u svemu prema: ASTM D5882) za: Most 3, stubno mesto P5R na autoputu E-75, LOT 1, deonica: Grdelica (Gornje Polje) – Predejane (Caričina Dolina) (Investitor: AZVI S.A. Ogranak Novi Sad)
 • Izveštaj o rezultatima ispitivanja integriteta šipova metodom SONIC INTEGRITY TESTING (SIT) za Potpornu konstrukciju na desnoj traci državnog IB br.24 Batočina – Kragujevac od km 13+423.00 do km 13+498.50 (Investitor: Preduzeće za puteve Kragujevac doo)

Statičko ispitivanje šipova - SLT metoda:

 • Izveštaj o ispitivanju test VG 24 franki šipa metodom statičkog probnog opterećenja za temelje vetrotubina – VG 24,na lokaciji Vetroparka Malibunar (Investitor: Geosonda Fundiranje ad,Beograd)
 • Izveštaj o ispitivanju šipova dinamičkim i statičkim probnim opterećenjem za objekat "Nelt", u Dobanovcima (Investitor: Geosonda Fundiranje ad,Beograd)
 • Izveštaj o ispitivanju test VG 22 franki šipa metodom statičkog probnog opterećenja za temelje vetrotubina – VG 22, na lokaciji vetroparka Košava, Izbište (Investitor: Geosonda Fundiranje ad,Beograd)
 • Izveštaj o ispitivanju test VG 14 franki šipa metodom statičkog probnog opterećenja za temelje vetroturbina – VG 7,14, i 20 na lokaciji vetroparka Alibunar (Investitor: Geosonda Fundiranje ad,Beograd)
 • Izveštaj o ispitivanju franki šipa o 600 mm opitom statičkog probnog opterećenja vertikalnom silom pritiska za objekat: Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, u Vrbasu (Investitor: Javornik doo, Subotica)

Geotehnički elaborati:

 • Geotehnički elaborat o uslovima izgradnje fabrike za kompletiranje streljačke, sportske i lovačke municije u Užicu, KP 743/1, KO Ljubanje (Investitor:PRVI PARTIZAN UŽICE)
 • Elaborat o geotehničkim uslovima fundiranja mosta ŠLAJZ –šumska uprava Kovilj u Kovilju-za nivo glavnog projekta (Investitor: JP VOJVODINAŠUME,Novi Sad)
 • Elaborat o geotehničkim uslovima fundiranja mosta KRALJICA –gazdinska jedinica Plavanjske šume,Plavna-za nivo glavnog projekta, (Investitor: JP VOJVODINAŠUME,Novi Sad)
 • Geotehnički elaborat o uslovima izgradnje fabrike za kompletiranje streljačke, sportske i lovačke municije u Užicu, KP 743/1, KO LJUBANJE (Investitor: JP VOJVODINAŠUME,Novi Sad)

Projekti sanacije klizišta:

 • Projektno-tehnička dokumentacija za sanaciju klizišta – oštećenja nasipa trupa puta na državnom putu IB-23, deonica br. 02328, Nova Varoš - Bistrica, km 220+850 (Investitor: JP Putevi Srbije)
 • Projektno-tehnička dokumentacija za sanaciju klizišta – oštećenja kolovoza i nasipa na državnom putu IB-22, deonica br. 02212, Dudovica – Poljanice, km:63+125 - km:63+323 (Investitor: JP Putevi Srbije)
 • Projektno-tehnička dokumentacija za sanaciju klizišta – nestabilne kosine useka na državnom putu IA-1, deonica br. 1089, Pojate-Ražanj, uža lokacija Mečka, km:382+350 (Investitor: JP Putevi Srbije)
 • Projektno-tehnička dokumentacija za sanaciju klizišta–nasipa trupa puta,na državnom putu IB-22, deonica br. 02234, Novi Pazar (Brđani)-Ribariće, u mestu Orlje,km:276+480 (Investitor: JP Putevi Srbije)
 • Projektno-tehnička dokumentacija za sanaciju klizišta – oštećenja betonske potporne konstrukcije na državnom putu IB-23, deonica br. 02317: Pakovraće (Markovica) – Kratovska stena, km: 104+068 (Investitor: JP Putevi Srbije)
 • Projektno-tehnička dokumentacija za sanaciju klizišta - oštećenja nasipa trupa puta na državnom putu IB-23, deonica puta br. 02328, Nova Varoš – Bistrica, km: 209+850 (Investitor: JP Putevi Srbije)

Galerija

Pratite nas

Pišite nam

Ime

E-mail

Tema poruke