Centar za puteve i geotehniku - Delatnost

Analiza stanja postojećih i dimenzionisanje novih kolovoznih konstrukcija
  • Projektovanje specijalnih asfaltnih mešavina koje se koriste u posebnim slučajevima, a koje se ne rade prema standardima
  • Asfaltna ispitivanja za potrebe izrade idejnih i glavnih projekata
  • Kontrola kvaliteta materijala, izvedenih radova i izgrađenih kolovoznih konstrukcija

Izrada baze podataka o putevima
  • Prikupljanje podataka i unos u bazu podataka o putevima
  • Obrada podataka o saobraćaju

Stručno-tehnički nadzor pri izgradnji objekata niskogradnje
  • Izrada studija, ekspertiza i davanje mišljenja za složene probleme u niskogradnji
  • Izrada studija za procenu uticaja puta na životnu sredinu uz davanje stručnog mišljenja za smanjenje uticaja puta
  • Istraživanja i izrada programa za primenu računara u niskogradnji

Razvoj IMS - video sistema za akviziciju podataka o putevima

Konsalting usluge

Naučni radovi


Galerija

Pratite nas

Pišite nam

Ime

E-mail

Tema poruke