Centar za metale i energetiku - Reference

2017.


R.br. Referenca Investitor
1
Fabrički prijem opreme od strane instituta pri izradi i sanaciji delova hidroagregata u fabrikama LMZ, Silovie Mašini, Rusija
JP EPS BEOGRAD Ogranak HE Đerdap HE ĐERDAP 1 Kladovo
2
Ispitivanje mašinske opreme
JP EPS BEOGRAD Ogranak HE Đerdap HE ĐERDAP 1 Kladovo
3
Ispitivanje opreme bez razaranja HMO-HE PIROT
JP EPS BEOGRAD
4
Ispitivanje materijala sa razaranjem
JP EPS BEOGRAD Ogranak RB Kolubara Kolubara metal, Lazarevac
5
Ispitivanje glavnih parovodnih linija RA, RB i RC i ispitivanje prestrujnih parovoda metodama bez razaranja za 2017. TENT A, blokovi A1, A2 i A6
JP EPS BEOGRAD Ogranak TE Nikola Tesla A, Obrenovac
6
Ispitivanje turbinske opreme Ispitivanje NDT metodama (lopatice, vretena, ležajevi...) za remont 2017. blokovi A1, A2, A3,A5 i A6
JP EPS BEOGRAD Ogranak TE Nikola Tesla A, Obrenovac
7
Ispitivanje metodama bez razaranja opreme agregata, hidromehaničke opreme i uređaja na nivou ogranka DLHE – HE Elektromorava
JP EPS BEOGRAD, Ogranak Drinsko Limske HE – Bajina Bašta – OJ HE Elektromorava Čačak
8
Ispitivanje metala sa i bez razaranja
JP EPS BEOGRAD Ogranak TE KO Kostolac, Kostolac
9
Ispitivanje preostalog radnog veka ventila koji rade u kritičnim uslovima – TENT A
JP EPS BEOGRAD Ogranak TE Nikola Tesla A, Obrenovac
10
Priprema i ispitivanje stanja materijala na bloku 6
JP EP Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo
11
Ispitivanja metodama bez razaranja na opremi koja je vlasništvo Elektroprivrede BiH, a nalazi se u fabrici Đuro Đaković – Strojna obrada d.o.o. Slavonski Brod, Republika Hrvatska
Tehnopetrol d.o.o. Tuzla
12
Ispitivanje kvaliteta čelične konstrukcije hladnjače Ledo metodama bez razaranja i ispitivanje metodama sa razaranjem
Ledo d.o.o. Podgorica
13
Ispitivanje hemijskog sastava i mehaničkih osobina materijala
Thyssenkrupp Materials d.o.o. Inđija Proleter a.d. Metalska industrija, Arilje Paffoni d.o.o. Mladenovac Manet d.o.o. Beograd Aqua Mont Service d.o.o. Beograd
14
Ispitivanje betonskog čelika
Metalfer Steel Mill d.o.o. Sremska Mitrovica Eurokomerc-Company d.o.o. Bujanovac , Komerc-Mali d.o.o. Prnjavor Strabag, d.o.o. Beograd
15
Ispitivanje mehaničko-tehnoloških osobina vijaka, navrtki i podloški
Markant, Valjevo DIV betonski pragovi, Svrljig
16
Ispitivanja proizvoda od gvožđa i čelika (armatura, užad za prednaprezanje, cevi...)
Ogranak Terna S.A. Serbia, Beograd JP za podzemnu eksploataciju uglja, Resavica Aktor A.T.E, Ogranak Beograd AD Putevi, Užice
17
Etaloniranje uređaja za merenje mehaničkih veličina
EPS Beograd, Ogranak RB Kolubara, Poliester, Priboj, La Farge, Beočin, Azvirt, Beograd, Železara Smederevo, JAT Tehnika, Beograd, Lasta, Beograd, Energoprojekt niskogradnja, Beograd, Elita – Cop d.o.o. Zemun, Hemofarm a.d. Vršac, GP Mostogradnja a.d. Beograd

Galerija

Pratite nas

Pišite nam

Ime

E-mail

Tema poruke