Centar za metale i energetiku - Reference

Laboratorija za ispitivanje metala,

Kontrolno telo,

Laboratorija za etaloniranje mehaničkih veličina

2019.


R.br. Referenca Investitor
1
Superkontrola nad izvođenjem radova na transmisionom gasovodu (interkonektor) granica Bugarske – granica Mađarske na teritoriji republike Srbije
Bureau Veritas d.o.o. Beograd
2
Fabrički prijem opreme od strane instituta pri izradi i sanaciji delova hidroagregata u fabrikama LMZ, Silovie Mašini, Rusija
JP EPS Beograd, Ogranak HE Đerdap, HE Đerdap 1, Kladovo
3
Prijemna kontrola opreme i tehnički nadzor u kapitalnom remontu B2 u TE Kostolac B
JP EPS Beograd, Ogranak TE KO Kostolac
4
Ispitivanje mašinske opreme
JP EPS Beograd, Ogranak HE Đerdap, HE Đerdap 1, Kladovo
5
Ispitivanje opreme za potrebe revitalizacije HE Đerdap 2
JP EPS Beograd
6
Ispitivanje opreme bez razaranja HMO – HE PIROT, HE Vlasina
JP EPS Beograd, Ogranak HE Đerdap, Kladovo
7
Ispitivanje glavnih parovodnih linija RA, RB i RC i ispitivanje prestrujnih parovoda metodama bez razaranja za 2019. god. TENT A, blokovi A1 i A2
JP EPS Beograd, Ogranak TE Nikola Tesla A, Obrenovac
8
Ispitivanje turbinske opreme Ispitivanje NDT metodama (lopatice, vretena, ležajevi, ...) za remont 2019. god., blokovi A1 i A2
JP EPS BEOGRAD, Ogranak TE Nikola Tesla A, Obrenovac
9
Ispitivanje metala sa i bez razaranja
JP EPS BEOGRAD Ogranak TE KO Kostolac
10
Ispitivanje preostalog radnog veka ventila koji rade u kritičnim uslovima – TENT A
JP EPS BEOGRAD Ogranak TE Nikola Tesla A, Obrenovac
11
Ispitivanje hemijskog sastava i mehaničkih osobina materijala
Thyssenkrupp Materials d.o.o. Inđija Proleter a.d. Metalska industrija, Arilje Paffoni d.o.o. Mladenovac Manet d.o.o. Beograd Aqua Mont Service d.o.o. Beograd KRONOS SRB, Lapovo RD Dijagnostika, Beograd AZVI S.A., Beograd Kolubara Metal, Lazarevac TE KO Kostolac Izoprogres, Beograd Tehnorad, Valjevo
12
Sertifikacija betonskog čelika
KÜRÜM International Sh.A.Ish Kombinati Metalurgjik Elbasan, Albania Trgovir d.o.o. Gračanica, BIH Arcelor Mittal, Zenica, BIH Alsiko d.o.o. Beograd Ferriere Nord, Udine, Italija Metalfer Steel Mill, Sremska Mitrovica Armako, Prnjavor
13
Ispitivanje mehaničko-tehnoloških osobina vijaka, navrtki i podloški
Markant, Valjevo DIV betonski pragovi, Svrljig TVIK DIV, Valjevo Kolektor Etra, Beograd Dunex, Beograd
14
Ispitivanja proizvoda od gvožđa i čelika (armatura, užad za prednaprezanje, cevi...)
Ogranak Terna S.A. Serbia, Beograd JP za podzemnu eksploataciju uglja, Resavica Aktor A.T.E, Ogranak Beograd AD Putevi, Užice BEMAX, Podgorica, Crna Gora ASA IBELIK, Beograd Rudnik olova i cinka Veliki Majdan, Ljubovija
15
Etaloniranje uređaja za merenje mehaničkih veličina
EPS Beograd, Ogranak RB Kolubara, Poliester, Priboj Lafarge BFC, Beočin AZVI S.A. Beograd, Železara Smederevo, JAT Tehnika, Beograd, Lasta, Beograd, Energoprojekt Niskogradnja, Beograd ELITA – COP d.o.o. Beograd Hemofarm a.d. Vršac GP Mostogradnja a.d. Beograd

Galerija

Pratite nas

Pišite nam

Ime

E-mail

Tema poruke