Centar za metale i energetiku - Reference


R.br. Referenca Investitor
1
Ispitivanje i ocena stanja turbinske i hidromehaničke opreme agregata A4 IBR (VT, VT-D, MT, PT UT, RT, HT, Replika) IR (mehaničko-tehnološke osobine, hemijski sastav, metalografija) Prijem opreme i kontrola tehničke dokumentacije hidroagregata i generatora u fabrikama u Srbiji i inostranstvu Izrada tehnologije zavarivanja, izbor elektrode i ispitivanje metala šava, ispitivanje za WPS procena preostalog veka konsalting usluge
PD HE Đerdap d.o.o. HE Đerdap 1, Kladovo
2
Reparacija – popravka prelaznog radijusa turbinskih vratila A5 Reparaturno zavarivanje turbinskog vratila Kaplan turbine, sa IBR ispitivanjem (VT, VT-D, MT, PT, UT, HT, Replika)
PD HE Đerdap d.o.o. HE Đerdap 2, Negotin
3
Ispitivanje bez razaranja na tekućem i interventnom održavanju postrojenja
PD TE Nikola Tesla d.o.o., ogranak B Ušće
4
Ispitivanje i ocena stanja turbinske i hidromehaničke opreme agregata A1 i A2 IBR (VT, VT-D, MT, PT UT, RT, HT, Replika) Ispitivanje i ocena stanja dovodnog cevovoda
PD HE Đerdap d.o.o. HE Pirot, Pirot
5
Ispitivanje metala metodama sa i bez razaranja opreme i parovoda IBR (VT, VT-D, MT, PT, UT, RT, HT, Replika) IR (mehaničko tehnološke osobine, hemijski sastav, metalografija) Prijem opreme i kontrola tehničke dokumentacije
PD TE Nikola Tesla d.o.o., TE Kolubara A, Veliki Crljeni
6
Usluge ispitivanja metala sa i bez razaranja – Panpnske termoelektrane i toplane – Novi Sad
Kontrol Inspekt d.o.o. Beograd
7
Ispitivanje metala bez razaranja na terenu i ispitivanje metala sa razaranjem za potrebe TERMOELEKTRANE „B“ i KOPA DRMNO u 2012 god. Parovodi B1 i B2 (RA, RB, RC), napojna voda (RL), međupovezni parovodi (MP1-MP2 i P2-P3) IBR (VT, VT-D, MT, PT, UT, RT, HT, Replika) IR (mehaničko tehnološke osobine, hemijski sastav, metalografija)
PD TE KO Kostolac d.o.o., TE Kostolac B, Kopovi, Drmno
8
IBR (VT,MT,PT, UT) i nadzor pri zavarivanju pri izradi donjeg prstena usmernog aparata agregata A5 za HE Đerdap 1
DSD Noell – Vircburg, Nemačka
9
Ispitivanje metodama bez razaranja opreme rotornih bagera i ispitivanje metodama sa razaranjem po dostavljenom uzorku na PK Drmno IBR (VT, VT-D, MT, PT, UT, RT, HT, Replika) IR (mehaničko tehnološke osobine, hemijski sastav, metalografija) Prijem opreme i kontrola tehničke dokumentacije
PD TE KO Kostolac d.o.o., TE Kostolac A, Kostolac
10
Kontrolisanje metodama IBR (VT,MT,PT,UT) i IR (mehaničko-tehnološke osobine) pri izradi lopatica radnog kola i lopatica usmernog aparata agregata A4 u Litostroju, Ljubljana, Slovenija
PD HE Đerdap d.o.o., HE Đerdap 1, Kladovo
11
Kontrolisanje metodama IBR (VT,MT,PT,UT) i IR (mehaničko-tehnološke osobine) pri izradi turbinskog poklopca agregata A4 u Bruno Presezzi-u, Milano, Italija
PD HE Đerdap d.o.o., HE Đerdap 1, Kladovo
12
Utvrđivanje stanja račve A6 cevovoda na HE Perućica IBR (VT, MT, PT, UT, RT), IR (mehaničko-tehnološke osobine) procena preostalog veka
EP CG, HE Perućica, Nikšić, Crna Gora


Galerija

Pratite nas

Pišite nam

Ime

E-mail

Tema poruke