Centar za materijale - Reference

Laboratorija za građevinsku keramiku

 • Elaborat o oceni kvaliteta keramičkih glina sa ležišta Brezaci i preporukama za primenu u proizvodnji keramičkih pločica (KAOLIN a.d. Valjevo)
 • Elaborat o oceni kvaliteta opekarske sirovine sa lokacije Zagorica, sa preporukama receptura za primenu u ciglani u Aranđelovcu (Univerzum-Kubršnica a.d. Aranđelovac)
 • Elaborat o oceni kvaliteta opekarske sirovine sa ležišta Crne bare-srednja strana crepane IGM Polet, Novi Bečej (IGK Polet a.d. Novi Bečej)
 • Projekat optimizacije sirovinskih mešavina za proizvodnju energetskih blokova u ciglani MLADOST TMP, Mala Plana (MLADOST TMP, Mala Plana)
 • Studija o rezultatima dijagnosticiranja temperaturnog režima rada tunelske peći sa U kasetama, sa preporukama za optimizaciju procesa pečenja u crepani DILJ d.o.o., Vinkovci, Hrvatska (IGM DILJ d.o.o., Vinkovci, Hrvatska)
 • Studija o rezultatima dijagnosticiranja temperaturnog režima rada tunelske peći sa preporukama za optimizaciju procesa pečenja u crepani IGM Toza Marković, Kikinda (IGM Toza Marković, Kikinda)

Laboratorija za akustiku i vibracije

 • Praćenje nivoa buke na teritoriji grada Novog Sada, jul 2016-jun 2017. (Grad Novi Sad, Gradska uprava za zaštitu životne sredine)
 • Merenje nivoa buke u životnoj sredini duž predložene trase budućih dalekovoda DV 2x400kV Bajina Bašta-granica BiH/Višegrad-TS požega i DV 400kV TS požega-TS Kraljevo 3 (Mott MacDonald IPF III Consortium, Beograd)
 • Merenje nivoa buke u životnoj sredini na lokaciji KBC Bežanijska kosa u Beogradu pre i posle postavljanja zvučnih barijera (CPG d.d. Beograd)
 • Merenje nivoa buke u životnoj sredini na lokaciji Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć u Beogradu, pre i posle postavljanja zvučnih barijera (CPG d.d. Beograd)
 • Merenje nivoa buke u životnoj sredini u zoni uticaja kamenoloma Krst i duž trase puta kojim se vrši transport kamenih agregata u naselju Prijezdić kod Valjeva (Kamen desetka d.o.o. Beograd)
 • Merenje nivoa buke u životnoj sredini duž predložene trase budućeg dalekovoda DV 2x400kV TS Bajina Bašta-TS Obrenovac (ENERGOPROJEKT ENTEL a.d. Beograd)
 • Kontrola merenja nivoa buke na teritoriji grada Beograda, 2016-2017. (Grad Beograd, Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za inspekcijske poslove)
 • Merenje nivoa buke u životnoj sredini u okolini lokacije TE Kolubara A, Veliki Crljeni (JP Elektroprivreda Srbije, Beograd)
 • Merenje nivoa buke u životnoj sredini u okolini lokacije TENT A, Obrenovac (JP Elektroprivreda Srbije, Beograd)
 • Merenje nivoa buke u životnoj sredini u okolini lokacije TENT A, Obrenovac (JP Elektroprivreda Srbije, Beograd)
 • Veliki broj standardnih merenja nivoa buke, zvučne izolacije i zvučne apsorpcije na terenu i u laboratoriji

Galerija

Pratite nas

Pišite nam

Ime

E-mail

Tema poruke