Centar za konstrukcije i prednaprezanje - Reference

Odeljenje za prednaprezanje

2018.

 • Primena sistema prednaprezanja SPB i SPB SUPER i radovi na prednaprezanju prilazne konstrukcije desne obale mosta preko reke Save kod Ostružnice, na autoputu E70/E75: Dobanovci – Bubanj Potok, Obilaznica oko Beograda. (STRABAG d.o.o. Beograd Dinarik d.o.o. Ogranak Beograd)
 • Primena sistema prednaprezanja SPB i SPB SUPER i radovi na prednaprezanju prilazne konstrukcije leve obale (polja L6-L16-S1) mosta preko reke Save kod Ostružnice, na autoputu E70/E75: Dobanovci – Bubanj Potok, Obilaznica oko Beograda. (STRABAG d.o.o. Beograd GP Nikolić d.o.o. Kraljevo)
 • Primena sistema prednaprezanja SPB i SPB SUPER i radovi na prednaprezanju prilazne konstrukcije leve obale (polja L1-L6) mosta preko reke Save kod Ostružnice, na autoputu E70/E75: Dobanovci – Bubanj Potok, Obilaznica oko Beograda. (STRABAG d.o.o. Beograd Udarnik Gradnja d.o.o. Beograd)
 • Primena sistema prednaprezanja SPB i SPB SUPER i radovi na prednaprezanju montažnih nosača mostova na km 0+047 i km 2+939 železničke pruge od Luke Smederevo do postojeće pruge Radinac-Smederevo (STRABAG d.o.o. Beograd GP NIKOLIĆ d.o.o. Kraljevo)
 • Primena sistema prednaprezanja SPB i SPB SUPER i radovi na prednaprezanju konstrukcije za statičko ispitivanje šipova na Vijaduktu „Čortanovci”, projekat izgradnje železničke pruge Beograd - Budimpešta (Karin Komerc d.o.o. Veternik)
 • Inženjerig usluge prilikom ugradnje, injektiranja i prednaprezanja ankera, za potrebe stabilizacije kosine Momin Kamen, na autoputu E-75, deonica Caričina dolina – Vladičin Han, lot 5, poddeonica Caričina dolina – Tunel Manajle (Integral Inženjering Ogranak Niš)
 • Inženjerig usluge prilikom prednaprezanja geotehničkih sidara i ispitivanje geotehničkih sidara, za potrebe stabilizacije kosina na autoputu E-75, deonica Gornje polje – Tunel Predejane, LOT 1, usek 2, 3 i 4 (AZVI S.A. Ogranak Novi Sad)
 • Inženjerig usluge prilikom ugradnje, injektiranja i prednaprezanja geotehničkih sidara, za potrebe stabilizacije kosine, na autoputu E-75, deonica Gornje polje – Tunel Predejane, LOT 1, usek 5 (Integral Inženjering Ogranak Niš)
 • Primena sistema prednaprezanja SPB i SPB SUPER i radovi na prednaprezanju montažnih nosača Galerije, za potrebe saniranja dela kosine br. 2, na autoputu E-75, deonica Gornje polje – Tunel Predejane, LOT 1, usek 2 (Integral Inženjering Ogranak Niš)
 • Prednaprezanje i ispitivanje geotehničkih sidara za potrebe stabilizacije kosina na izlaznim profilima tunela Predejane, na autoputu E-75, deonica Grdelica - Caričina dolina, LOT 3 (Euro Aliance Tunnels JSC Ogranak Beograd Unogradnja V.V. d.o.o. Beograd)
 • Inženjering usluge prilikom prednaprezanja geotehničkih sidara i ispitivanje geotehničkih sidara, za potrebe stabilizacije kosina i potpornih zidova na autoputa E-75, deonica Gornje Polje – Caričina dolina, LOT 2 (TRACE GROUP HOLD PLC Ogranak Beograd F. HYČA S.R.O.MAKS PRO d.o.o. Zemun)
 • Primena sistema prednaprezanja SPB i SPB SUPER i radovi na prednaprezanju konstrukcije u II fazi, mosta preko železničke pruge, kanala i lokalnog puta, na km 27+241, na autoputu E-763, deonica Obrenovac - Ub (SHANDONG HI-SPEED GROUP INGRAD d.o.o. Beograd)
 • Primena sistema prednaprezanja SPB i SPB SUPER i radovi na prednaprezanju konstrukcije mosta na km 29+789 autoputa E-80: Niš – Dimitrovgrad, deonica: Bancarevo – C. Reka (AKTOR SERBIA)
 • Primena sistema prednaprezanja SPB i SPB SUPER i radovi na prednaprezanju konstrukcije mosta preko reke Nišave na km 0+739, objekta – veza petlje Dimitrovgrad sa ulicom Georgi Dimitrova u Dimitrovgradu (AKTOR SERBIA)
 • Ispitivanje sile u prednapregnutim geotehničkim sidrima, za potrebe stabilizacije klizišta na kosini iskopa za pristupne puteve brane i akumulacije Arilje, profil Svračkovo (Hidrotehnika – Hidroenergetika a.d. Beograd)
 • Prednaprezanje i ispitivanje geotehničkih sidara za potrebe osiguranja iskopa u zoni mašinske zgrade na levoj obali reke Lim, Projekta izgradnje MHE Rekovići u Priboju (HIDRO TAN d.o.o. Beograd)
 • Primena OVM sistema prednaprezanja i radovi na prednaprezanju konstrukcije mosta Ričice kod Zenice i BiH, na koridoru Vc (EURO-ASFALT d.o.o. Sarajevo PONT d.o.o. Sarajevo DIORIT d.o.o. Sarajevo)
 • Specijalistički stručni nadzor rada pogona za adheziono prednaprezanje elemenata (Martini Gradnja d.o.o. Inđija)

Galerija

Pratite nas

Pišite nam

Ime

E-mail

Tema poruke