Dobrodošli u Institut IMS a.d.

Institut IMS je jedna od vodećih naučno-istraživačkih organizacija u oblasti građevinskih konstrukcija, stambenoj izgradnji, sistemima prednaprezanja, tehnologiji građevinskih materijala,
industriji metalnih proizvoda, konstrukcija i opreme, kontroli mašinske opreme, zaštiti objekata od vode, toplote, zvuka i požara.

Akreditacija Kontrolnog tela

Institut IMS je, kao Kontrolno telo, akreditovan
u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17020:2012Javne nabavke

U skladu sa zakonskom regulativom, objavljuju se podaci o javnim nabavkama.
Skupština

Redovna – XIX sednica Skupštine Društva održana je 18.06.2016 godine. Kompletan materijal se nalazi na internet stranici Skupština.Galerija

Pratite nas

Pišite nam

Ime

E-mail

Komentar